Spedycja

 

 

Rodzaje towarów w obsłudze spedycyjnej :
  • Towary drobnicowe w tym : wyroby stalowe z hut polskich i zagranicznych w eksporcie, imporcie i tranzycie przez Polskę, papier w rolach w eksporcie ,tranzycie i imporcie, inne; * Towary masowe : węgiel z kopalń polskich oraz w imporcie i tranzycie, koks o różnorodnej granulacji z polskich koksowni oraz w imporcie i tranzycie, kruszywa w eksporcie i imporcie, złom w eksporcie i tranzycie , pak smołowy w tranzycie, zendra w tranzycie, magnezyty, andaluzyty, boksyty, rudy etc.
  • Ładunki w kontenerach
  • Konstrukcje i ładunki ponadgabarytowe
  • Inne ładunki na życzenie klienta.

Świadczymy usługi w zakresie :

  • Logistyka transportu wszelkiego typu ładunków ( zróżnicowane metody transportu i przeładunku o zasięgu ogólnopolskim , europejskim oraz światowym)
  • Organizacja przeładunku wszelkiego typu ładunków w portach polskich zarówno morskich jak i rzecznych , na terminalach kolejowych , przejściach granicznych itp.
  • Organizacja transportu rzecznego
  • Organizacja składowania towarów w polskich portach morskich , składowanie towarów masowych na własnych lub podnajmowanych placach składowych w różnych lokalizacjach
  • Organizacja formalności celnych

Wszelkiego rodzaju inne kwestie powiązane z transportem i logistyką min organizacja kontroli wszelkiego typu ładunków ( kontrole ilościowe, jakościowe , ustalanie wagi towaru na podstawie zanurzenia statku/barki , ważenie/tarowanie wagonów oraz samochodów itp. )

 
     
 
 
EUROCARGO SZCZECIN SPÓŁKA Z O.O.
ul. Pawia 2
70-792 Szczecin
tel./fax +48 91 4822-722
tel. +48 883 233 222
 info@eurocargo-szczecin.com.pl 


Ogólne polskie warunki spedycyjne

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.

Budowa stron internetowych i aktualizacja stron www: www.intermicro.com & projektowanie logo folderów i ulotek www.myvisions.pl